Parkreglement-fout

Beleef, leer, speel en ontdek! Bij Avonturenboerderij Molenwaard is het onze bedoeling om jou, als gast, een onvergetelijk dagje uit te bezorgen in ons park.

Beleef, leer, speel en ontdek! Bij Avonturenboerderij Molenwaard is het onze bedoeling om u, als gast,
een onvergetelijk dagje uit te bezorgen in ons park. Om uw bezoek en dat van onze andere gasten zo
aangenaam mogelijk te maken en omdat het welzijn van onze dieren zeer belangrijk is, zijn deze regels en richtlijnen opgesteld. Met het betreden van het park gaat u, als gast, akkoord met dit reglement.

 1. Toepasselijkheid

  1.1 Dit parkreglement ligt bij de kassa van Avonturenboerderij Molenwaard ter inzage, wordt
  kosteloos op verzoek toegezonden en is te raadplegen via www.Avonturenboerderij.nl.
  1.2 Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Avonturenboerderij
  Molenwaard zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen
  waaraan de gasten zijn gehouden.
  1.3 Onder ‘het (park)terrein’ wordt in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden, de
  parkeerplaatsen en overige locaties op Avonturenboerderij Molenwaard.

 2. Algemeen

  2.1 Avonturenboerderij Molenwaard behoudt zich altijd het recht voor de gast, bij overtreden van dit
  reglement of indien zij noodzakelijk acht, van het park te verwijderen. Bij Avonturenboerderij
  Molenwaard geldt geen geld-terug-regeling.
  2.2 Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het parkterrein is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van Avonturenboerderij Molenwaard is verkregen.
  2.3 Het uitdragen van (geloofs)overtuigingen of het houden van demonstraties op het parkterrein is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van Avonturenboerderij Molenwaard is verkregen.
  2.4 Gedurende het verblijf op het parkterrein dient u zich in overeenstemming met de openbare
  orde, de goede zeden en met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels
  van fatsoen te gedragen.
  2.5 Roken is niet toegestaan op het parkterrein, uitgezonderd de daartoe aangewezen locaties.
  2.6 De ingangen, uitgangen en nooduitgangen van de verschillende gebouwen op het parkterrein
  mogen door geen enkel voorwerp belemmerd worden.
  2.7 Het is niet toegestaan gebieden te betreden buiten de aangegeven looproutes, paden, pleinen en/of picknickplaatsen. Dit om de natuur en de leefgebieden van onze dieren te respecteren.
  2.8 Het is niet toegestaan om aan de planten, bloemen, bomen en struiken te zitten.
  2.9 Het is niet toegestaan te zwemmen of te baden in de vijvers, meren en sloten van
  Avonturenboerderij Molenwaard.
  2.10 Het is toegestaan om honden aangelijnd mee te nemen op het parkterrein. Het is niet toegestaan om honden mee te nemen in alle activiteiten, de dierenverblijven, het Fien & Teun Theater, het openluchttheater en de eetgelegenheden. Honden mogen nooit alleen worden gelaten. Als eigenaar/begeleider van de hond dient u ervoor te zorgen dat de hond het parkterrein niet beschadigt of bevuilt. U dient de uitwerpselen van uw hond op te ruimen en de plaats waar de hond zijn behoeften heeft gedaan netjes achter te laten.
  2.11 Het moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik van radio’s, recorders en andere
  geluidsdragers is niet toegestaan. Indien sprake is van moedwillig lawaai zijn onze medewerkers bevoegd de geluidsdrager in beslag te nemen.